ƒов≥дка/Reference‘отогалере€/Photogallery‘орум/Forumјрх≥в/ArchiveFTP

ќновлено
2011-04-12
18:40

ѕрограми та проекти

¬раховуюч≥ ц≥л≥ та мету д≥€льност≥, ÷ентр канадських студ≥й ≥м. –. √натишина займаЇтьс€ такими проектами:

ѕоглибленн€ стосунк≥в з канадськими державними та рег≥ональними установами:

 • одним ≥з завдань ÷ентру Ї п≥дтримка та провадженн€ оф≥ц≥йноњ ”годи м≥ж „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом та —аскачеванським ун≥верситетом. ”года включаЇ проведенн€ щор≥чного м≥жун≥верситетського колокв≥уму та регул€рний обм≥н науковц€ми та студентами. ќновлена п≥дписана ”года чинна з 2007 року;
 • 2006 року сп≥вроб≥тники ÷ентру вступили в ÷ентральноЇвропейську асоц≥ац≥ю канадських студ≥й;
 • « 2005 року ÷ентр оф≥ц≥йно вступив до ћ≥жнародноњ ради канадських студ≥й.

ќбм≥н науковц€ми та студентами з канадськими вищими навчальними закладами:

 • 2007 року ÷ентр канадських студ≥й ≥м. –. √натишина, —аскачеванський ун≥верситет та јсоц≥ац≥€ ун≥верситет≥в та коледж≥в  анади орган≥зували в≥зит ≈р≥ка ¬удса, PhD-здобувача Ћондонськоњ школи економ≥ки та колишнього студента —аскачеванського ун≥верситету, в „ерн≥вц≥ з метою викладанн€ курсу з циклу « анадська пол≥тика» та допомоги в орган≥зац≥њ роботи ÷ентру;
 • 2006 року професори Ѕогдан  ордан та ћор≥с јльтман в≥дв≥дали „ерн≥вц≥ з метою ≥н≥ц≥ювати в≥дновленн€ стосунк≥в м≥ж „Ќ” та —аскачеванським ун≥верситетом;
 • 2004 року ќлег  озачук, ƒиректор Ѕ≥бл≥отеки ÷ентру канадських студ≥й ≥м. –. √натишина був проспонсорований —аскачеванським ун≥верситетом з метою в≥дв≥дин цього закладу, п≥дб≥рки л≥тератури дл€ Ѕ≥бл≥отеки та в≥дв≥дуванн€ зан€ть на канадську тематику;
 • 2009 року ёл≥€ Ѕалицька, ƒиректор Ѕ≥бл≥отеки ÷ентру канадських студ≥й ≥м. –. √натишина  на кошти гранту фонду ћ. —уховерського працювала у б≥бл≥отечних фондах ћан≥тобського ун≥верситету та арх≥вах ќсередку украњнськоњ культури ≥ осв≥ти в  анад≥ та домовилас€ про нов≥ надходженн€ до канадськоњ б≥бл≥отеки ÷ентру канадських студ≥й. 

ƒосл≥дженн€ в галуз≥ канадських студ≥й:

 • в жовтн≥ 2006 року ¬. ћакар та ќ.  озачук в≥дв≥дали IV ћ≥жнародну конференц≥ю ÷ентральноЇвропейськоњ асоц≥ац≥њ канадських студ≥й в ƒебрецен≥, ”горщина, де презентували своњ допов≥д≥.
 • у кв≥тн≥ 2007 р. ё. Ѕалицька презентувала допов≥дь на ћ≥жнародн≥й конференц≥њ з канадознавства у м. ѕулави, ѕольща.
 • у червн≥ 2007 р. ¬. ћакар ≥ ё. Ѕалицька представили допов≥д≥ з канадознавчоњ проблематики на науково-практичному конгрес≥ з д≥аспорознавства у м. Ћьвов≥, ”крањна.
 • у кв≥тн≥ 2008 р. ё. Ѕалицька ≥ ќ.  озачук допов≥дали на конференц≥њ з канадознавства у м. Ѕа€-ћаре, –умун≥€.
 • у вересн≥ 2008 р. ¬. ћакар ≥ ё. Ѕалицька презентували допов≥д≥ з проблем канадознавства на м≥жнародн≥й науков≥й конференц≥њ з вивченн€ украњнськоњ д≥аспори у м. ќстрог, ”крањна.
 • у листопад≥ 2008 р. ё. Ѕалицька представл€ла ”крањну на м≥жнародному з’њзд≥ сх≥дноЇвропейськоњ асоц≥ац≥њ молодих науковц≥в з канадознавства у м. ƒубл≥н≥, ≤рланд≥€.

ƒоповненн€ та вдосконаленн€ Ѕ≥бл≥отеки ÷ентру, включаючи on-line ресурси:

 • з 2005 року Ѕ≥бл≥отека збагатилась на б≥льш н≥ж 400 прим≥рник≥в з канадознавства украњнською, англ≥йською та французькою мовами;
 • за допомоги ѕосольства  анади в ”крањн≥ ÷ентр канадських студ≥й ≥м. –. √натишина отримав комп’ютер з доступом в ≤нтернет дл€ роботи студент≥в;
 • у 2007 р. розпочата електронна каталог≥зац≥€ фонд≥в б≥бл≥отеки;
 • у 2008 р. б≥бл≥отека отримала значне поповненн€ л≥тератури з фонд≥в –оми ‘ранко (“оронто,  анада);
 • у 2009 р. фонд б≥бл≥отеки поповнила подарована л≥тература з приватних б≥бл≥отек ѕетра ƒанилюка та ƒмитра яремчука (¬≥нн≥пег,  анада).

–озширюючи досв≥д студент≥в:

 • сп≥вроб≥тники ÷ентру канадських студ≥й ≥м. –. √натишина працюють над розробкою навчальноњ програми, €ка б дозвол€ла студентам отримувати спец≥альн≥сть «спец≥ал≥ст з канадських студ≥й»;
 • старшим курсам запропоновано до освоЇнн€ так≥ навчальн≥ дисципл≥ни: « анадський федерал≥зм», «—учасна канадська зовн≥шн€ пол≥тика», «ћультикультурал≥зм та соц≥о-пол≥тична ≥нтеграц≥€», «”крањнська ≥мм≥грац≥€ до  анади: ≥стор≥€ та сучасн≥сть»;
 • нижченаведен≥ курси включають в соб≥ певну ≥нформац≥ю з канадськоњ тематики : «ѕор≥вн€льна пол≥тика», ««овн≥шн€ пол≥тика крањн ¬еликоњ с≥мки», «ћ≥жнародна пол≥тика украњнськоњ д≥аспори» ,»≈тнодержавознавство», ѕор≥вн€льний анал≥з конституц≥йних основ заруб≥жних крањн», «Public Administration», ««овн≥шн€ пол≥тика ”крањни», «ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ», «ќснови пол≥тичноњ географ≥њ» «ћ≥грац≥йн≥ процеси».
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЃШИ•@=ЄE1Мchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.